18.8 C
New York

JAMB Recommended Textbooks for Yoruba (UTME Candidate)

JambJAMB Recommended Textbooks for Yoruba (UTME Candidate)

Published:

Jamb Recommended Textbooks For Yoruba 2022/2023 For UTME Candidate

Now today we will be looking at this topic: Jamb Recommended Textbooks For Yoruba 2021/2022 for UTME Candidate. Are you a 2021/2022 jamb candidate? Are you asking questions like, what are the Jamb recommended textbooks for Yoruba? Which textbook will i read to score very high in my jamb Yoruba 2021? This question is what most of jamb utme candidate 2021 is asking. Well, its good to ask such a question because its only serious and intelligent student who wants to pass his or her 2021 jamb can ask such a question. My advice to all the candidates preparing to write Yoruba in this coming jamb should read well. Reading well is making use of the jamb 2021 syllabus for Yoruba with the recommended textbooks for Yoruba. I know so well the if you prepare well with these two things added with jamb Yoruba past question you will score very high in Yoruba. So if your looking for Jamb Recommended Textbooks For Yoruba 2021/2022, vastlearners.com will provide you with every detailed information you need.

jamb recommended textbooks for Yoruba

This hunting of knowing jamb recommended textbooks for Yoruba 2021/2022 made science utme candidate to be searching online for jamb recommended textbooks, best Yoruba textbook for jamb, Yoruba books to read for jamb, jamb English novel, download invisible teacher English textbook, jamb recommended books for Yoruba, jamb use of English, Yoruba textbooks pdf. However, if your one of the students searching for all that you’re not alone. Vastlearners.com is with all the answers to your questions in this single post.

Jamb subject combination for all subject

ALSO READ:  JAMB Timetable 2023/2024 (Mock & Main Exam Dates) + PDF

Jamb Recommended Textbooks For Yoruba 2021/2022

Below i will be listing out the names of the Yoruba textbooks recommended for the 2021 jamb examination. It’s not listing it out for you that will pass you in the exam. it is you making good use of these books to study. This Jamb Yoruba recommended textbooks serve as a guideline to success so make you of it wisely.

 • Abíọ́dún, J. (1995). Àròkọ àti Aáyan Ògbufọ̀, Lagos: MAJAB Publishers.
 • Adéwọlé, L. O. (et al) (2000). Exam Focus – Yorùbá Language for WASSCE/ SSCE, Ìbàdàn: UP Plc.
 • Awóbùlúyì, O. (1978). Essentials of Yorùbá Grammar, Ìbàdàn: UP Plc.
 • Awóbùlúyì, O. (ed.) (1990). Yorùbá Metalanguage (Èdè-Ìperí Yorùbá) Vol. II, Ìbàdàn: UP Plc.
 • Awóbùlúyì, O. (2008). Ẹ̀kọ́ Ìṣẹ̀dá-Ọ̀rọ̀ Yorùbá, Akurẹ: Montem Paperback.
 • Awóbùlúyì, O. (2013). Ẹ̀kọ́ Gírámà Èdè Yorùbá, Oṣogbo: Atman Ltd.
 • Babalọlá, A. (ed.) (1991). Ìwé Ìmọ́dọ̀tun Yorùbá SSI – SSIII, Longman.
 • Bámgbóṣé,O.(ed.) (1984). Yorùbá Metalanguage (Èdè-Ìperí Yorùbá) Vol. 1, Ìbàdàn:UP Plc.
 • Bámgbóṣé, A. (1990). Fọnọ́lọ́jì àti Gírámà Yorùbá, Ìbàdàn.
 • Mustapha, O. (ed.) (1988). Ẹ̀kọ́-Èdè Yorùbá Òde-òní SSI – SSIII, Macmillian Publishers.
 • Mustapha, O. (ed.) (1991). Ẹ̀kọ́-Èdè Yorùbá Titun SSI–SSIII, Ìbàdàn: UP Plc.
 • Ọdẹ́tókun, A. (et al) (2005). Ìwé Ìgbáradì fún Ìdánwó Yorùbá, Ìbàdàn: Macmillan Publishers.
 • Owólabí, K. (1989). Ìjìnlẹ̀ Ìtúpalẹ̀ Èdè Yorùbá (1) Fónẹ́tíìkì àti Fọnọ́lọ́jì, Ìbàdàn: Oníbọnòjé Press.
 • Owólabí, O. (et al) (1999). Countdown WASSCE/SSCE, NECO, JME (Ìwé Ìgbáràdi fún Ìdánwò Àṣekágbá Yorùbá) Ìbàdàn: Evans.
 • Ọyádèyí, O. (1998). Ìjìnlẹ̀ Fọnọ́lọ́jì àti Gírámà Èdè Yorùbá, Ìbàdàn: Heinemann.
ALSO READ:  AAU Cut Off Mark For 2022/2023 (JAMB And Departmental)
LITERAURE
 • All the prescribed texts are reflected as applicable on the syllabus under Topics/Contents/Notes column.
CULTURE
 • Adéoyè, C. L. (1979). Àṣà àti Ìṣe Yorùbá, Ìbàdàn: OUP.
 • Adéoyè, C. L. (1985). Ìgbàgbọ́ àti Ẹ̀sìn Yorùbá, Ìbàdàn: Oníbọnọ̀jé Press.
 • Ládéĺé, T. A. (et al) (1986). Àkójọpọ̀ Ìwádìí Ìjìnlẹ̀ Àṣà Yorùbá, Ìbàdàn: Macmillian Publishers.

This is all i have for this Topic: Jamb Recommended Textbooks For Yoruba 2021/2022 For UTME Candidate. I hope that with this you can do well in your Yoruba examination. in case of any questions or help contact Mr paschal by dropping your questions in the comment box. For those who want to join Jamb 2021 whatsapp group for easy update drop your number in the comment box also. Thanks…..

Was this post helpful?

Michael Barry
Michael Barryhttps://vastlearners.com
Hi, I am Michael Barry, I love to share my knowledge with youths via Vastlearners. Thanks for stopping by and I hope you have a great day!

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Related articles

Recent articles

mersin escortmersin escort